Se, god er al Guds Skabnings Hær Fornuften dog det Bedste, thi den hans Billed bær. Gud derfor elsker den især.

Se flere sitater

Velkommen til Galleriet!

Galleriet inneholder bildestoff av mange typer: portretter, manuskripter, tittelsider, brev, geografiske kart, bygninger, interiører, forlagsplakater, teaterprogrammer, tegninger m.m. Mye av dette illustrerer artikler på nettstedet, men noe fins bare her i Galleriet.

Slik finner du fram i Galleriet
Gjør deg kjent med bildekategoriene i menyen til venstre. De samme kategoriene fins i bildemenyen til høyre. Klikker du på en kategori, vil bildene i den kategorien bli vist på skjermen: et stort og resten små. Velg bilde.

Bildetekst og informasjon om eier, opphavsperson(er) og ev. bruksrett står under bildet. All tekst i Galleriet er søkbar.

Manglende opplysninger
I enkelte tilfeller har det ikke lyktes oss å få tak i navn på opphavsperson/rettighetshaver. Kan du være behjelpelig med slik informasjon, er vi takknemlige for om du kontakter oss (epost: wergeland2008(at)nb.no).

Opphavsrett og bruksrett
Nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser, og alt materiale, også bildestoffet, er lagt ut for at det skal kunne ses på skjerm.

Bruksrett for alle: gjelder noen bilder
Noen bilder, lavoppløselige, kan imidlertid gjenbrukes uten at det må søkes om tillatelse, forutsatt at navn på opphavsperson eller -personene (tegner, maler, fotograf, litograf e.l.) og navn på eier følger bildet. "Lavoppløselig" betyr her bildet i den oppløsning det har på skjermen. Bildene det gjelder er merket  her i Galleriet, f.eks. slik: "Bildet (lavoppløselig) kan fritt gjenbrukes av alle forutsatt at navn på kunstner og eier følger bildet."

Bruksrett for skole: gjelder noen bilder
Noen bilder, lavoppløselige, kan gjenbrukes i skolearbeider uten at det må søkes om tillatelse, forutsatt at navn på opphavsperson eller -personer (tegner, maler, fotograf, litograf e.l.) og navn på eier følger bildet. "Lavoppløselig" betyr her bildet i den oppløsning det har på skjermen. Bildene det gjelder er merket i Galleriet, f.eks. slik: "Bildet (lavoppløselig) kan gjenbrukes i elevarbeider forutsatt at navn på litograf, fotograf og eier følger bildet."

I alle andre tilfeller må det søkes om tillatelse til bruk hos opphavsperson/eier
Materiale som ikke er merket med informasjon om bruksrett, følger åndsverklovens bestemmelser: Uten særskilt avtale med den enkelte rettighetshaver og eller eier av materialet er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med rettighetshaverne/eierne. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Informasjonen om bruksrett til lavoppløselige filer er knyttet til bildeframvisningen i Galleriet.

Høyoppløselige (trykkeklare) filer
Ønskes en høyoppløselig (trykkeklar) fil, må eier av bildet kontaktes. Brukere/kunder har selv det juridiske ansvaret for bruk av materialet og for å avklare rettighetsspørsmål med ev. rettighetshavere. Navn på rettighetshaver/eier følger bildene. 

Kontaktinformasjon til bildeeiere finner du her.
De fleste bilder har en referanse som kan benyttes når eier skal kontaktes. Referansen fins bare her i Galleriet.

All tekst i Galleriet er søkbar.

Gro Roksand, 10. juni 2013 | Skriv ut siden