Hjælp dig selv, er Tingen!Det jeg har af Fuglen lært.Bækken har mig Vand forært;men selv jeg maa det tage.

Se flere sitater

Velkommen til Galleriet!

Galleriet inneholder bildestoff av mange typer: portretter, manuskripter, tittelsider, brev, geografiske kart, bygninger, interiører, forlagsplakater, teaterprogrammer, tegninger m.m. Mye av dette illustrerer artikler på nettstedet, men noe fins bare her i Galleriet.

Slik finner du fram i Galleriet
Gjør deg kjent med bildekategoriene i menyen til venstre. De samme kategoriene fins i bildemenyen til høyre. Klikker du på en kategori, vil bildene i den kategorien bli vist på skjermen: et stort og resten små. Velg bilde.

Bildetekst og informasjon om eier, opphavsperson(er) og ev. bruksrett står under bildet. All tekst i Galleriet er søkbar.

Manglende opplysninger
I enkelte tilfeller har det ikke lyktes oss å få tak i navn på opphavsperson/rettighetshaver. Kan du være behjelpelig med slik informasjon, er vi takknemlige for om du kontakter oss (epost: wergeland2008(at)nb.no).

Opphavsrett og bruksrett
Nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser, og alt materiale, også bildestoffet, er lagt ut for at det skal kunne ses på skjerm.

Bruksrett for alle: gjelder noen bilder
Noen bilder, lavoppløselige, kan imidlertid gjenbrukes uten at det må søkes om tillatelse, forutsatt at navn på opphavsperson eller -personene (tegner, maler, fotograf, litograf e.l.) og navn på eier følger bildet. "Lavoppløselig" betyr her bildet i den oppløsning det har på skjermen. Bildene det gjelder er merket  her i Galleriet, f.eks. slik: "Bildet (lavoppløselig) kan fritt gjenbrukes av alle forutsatt at navn på kunstner og eier følger bildet."

Bruksrett for skole: gjelder noen bilder
Noen bilder, lavoppløselige, kan gjenbrukes i skolearbeider uten at det må søkes om tillatelse, forutsatt at navn på opphavsperson eller -personer (tegner, maler, fotograf, litograf e.l.) og navn på eier følger bildet. "Lavoppløselig" betyr her bildet i den oppløsning det har på skjermen. Bildene det gjelder er merket i Galleriet, f.eks. slik: "Bildet (lavoppløselig) kan gjenbrukes i elevarbeider forutsatt at navn på litograf, fotograf og eier følger bildet."

I alle andre tilfeller må det søkes om tillatelse til bruk hos opphavsperson/eier
Materiale som ikke er merket med informasjon om bruksrett, følger åndsverklovens bestemmelser: Uten særskilt avtale med den enkelte rettighetshaver og eller eier av materialet er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med rettighetshaverne/eierne. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Informasjonen om bruksrett til lavoppløselige filer er knyttet til bildeframvisningen i Galleriet.

Høyoppløselige (trykkeklare) filer
Ønskes en høyoppløselig (trykkeklar) fil, må eier av bildet kontaktes. Brukere/kunder har selv det juridiske ansvaret for bruk av materialet og for å avklare rettighetsspørsmål med ev. rettighetshavere. Navn på rettighetshaver/eier følger bildene. 

Kontaktinformasjon til bildeeiere finner du her.
De fleste bilder har en referanse som kan benyttes når eier skal kontaktes. Referansen fins bare her i Galleriet.

All tekst i Galleriet er søkbar.

Gro Roksand, 10. juni 2013 | Skriv ut siden