Saa skjøn er ingen Jordens Blomst som Smilet.

Se flere sitater
Teateroppsettinger