Løgnen kun Sekunden vinder. Intet Sandhedsord forsvinder.

Se flere sitater

Her vises elevproduksjoner og ulike måter å presentere et faglig stoff på. Du får se spennende eksempler på elever som har klart å bearbeide tekst, bilde og lyd og lage fine digitale fortellinger. Du kan også se hvordan elever har tolket forskjellige dikt av Henrik gjennom illustrasjoner. www.wergeland2008.no gir også deg sjansen til å publisere din egen digitale fortelling. Sjekk menypunktet 'send inn elevproduksjon' for fremgangsmetode.

Elevproduserte digitale fortellinger inneholder elevproduksjoner fra forskjellige skoletrinn. Her kan du se eksempler på forskjellige vinklinger av Henrik tilpasset forskjellige målgrupper. Sjekk bare ut forskjellen på en digital fortelling som benytter seg av tegninger, fremfor en som benytter seg av bilder publisert på nett! Legg og merke til forskjellen på 'fortellerstemmen' og valg av musikk. Her er det mye gøy som kan gjøres!

Elevillustrasjoner av dikt inneholder kjente barnedikt av Wergeland som er blitt illustrert av skoleelever i grunnskolen. Her kan du sjekke ut hvordan elevene har tolket diktenes innhold gjennom tegningene sine.

admin, 13. september 2013 | Skriv ut siden