Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Se flere sitater

Elever ved Kristiansand Katedralskole Gimle har laget flere av de digitale fortellingene som vises under dette menypunktet. De har tilpasset dem forskjellige målgrupper på barne-, ungdoms- og videregående trinn. Du kan også se flere digitale fortellinger her fra andre skoleprosjekt fra forskjellige skoletrinn. Det er flott hvis du blir med i avstemningen av hvilken digitale fortelling du likte best! Slik får produsentene viktig tilbakemelding på om arbeidet deres har nådd frem til deg som bruker.www.wergeland2008.no gir også deg muligheten til å sende inn din digitale fortelling til redaksjonen under menypunktet 'send inn elevproduksjoner'. Hvordan man skal lage en digital fortelling, får du mer informasjon om her og i lærerveiledningen.

Linn Bay Gundersen, 5. desember 2007 | Skriv ut siden