Berøv ikke Landskabet dets brusende Bæk! Høistærede Vidjebusker, tillader Bækken at skumme, naar den gaaer imellem Stene.

Se flere sitater

Har du virkelig lyst til å bryne deg litt på dikterens tekster, deres aktualitet og litterære impulser, har du muligheten for å gjøre dette her!

Litterære impulser
Wergeland fikk åpenbart impulser fra den engelske romantikk. Han hadde god kjennskap til engelske romantikere, noe som gjendiktningen hans av bl.a. Lord Byron og Robert Burns viser. Han viser slektskap med flere andre diktere fra denne perioden, og under dette menypunktet kan du undersøke nærmere hvordan dette slektskapet arter seg ved å sammenligne relevante dikt av Wergeland og et utvalg av engelske romantikere.
Wergeland og ytringsfrihet
Enkelte mener at jubileumsmarkeringen av en forfatter som for lengst er død og begravet er bortkastet tid og sløsing med ressurser, fordi denne forfatteren ikke har særlig å gi til dagens generasjoner av gamle og unge. Her får du en sjanse til å gjøre deg opp en mening selv, ved å se nærmere på hva Wergeland hadde å si om et tema vi stadig blir berørt av, enten gjennom medias dekning av historier om brudd på ytringsfriheten eller gjennom våre egne erfaringer med begrensninger av den. Hvorfor er ytringsfrihet så viktig?
Wergeland og religionsfrihet
I en verden med stadig økende fremmedfrykt mellom ulike etniske og religiøse grupper er det hensiktsmessig å se til Wergeland for å finne de verdier og holdninger som skal til for å løse disse utfordringene. Hvorfor kan vi ikke leve i fredfylt sameksistens med toleranse og respekt for våre kulturelle og religiøse forskjeller? Kanskje er det mer som forener oss, enn skiller oss? Det mente i alle fall Wergeland, og derfor tolkes han ofte som talsmann for flere religioner. At han hadde et inkluderende religionssyn og trodde at alle de tre store bokreligionene lovpriste én og samme Gud, er ganske sikkert. Under dette menypunktet kan du selv bedømme Wergelands syn på religion og hvorfor han mente ulike religiøse uttrykk bør og kan eksistere side ved side.

Linn Bay Gundersen, 15. januar 2008 | Skriv ut siden