Stenen i Stefanens Pande – Den er Løgnen mod det Sande.

Se flere sitater

Henrik Wergeland er viktig som historisk person og forfatter i Norge. Læring om Henrik Wergelands litteratur og rolle som formidler av demokratiske verdier og kulturelt likeverd kan brukes på alle nivåer i tråd med kompetansemålene i norskplanen.

 

 Kompetansemål i norsk, 4. trinn (utdrag):

 

Skriftlige tekster:

 • lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg
 • skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst
 • gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • vurdere og sammenligne egne og andres tekster
 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett

Sammensatte tekster

 • lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde
 • drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster

Kompetansemål i norsk, 7. trinn (utdrag):

Skriftlige tekster

 • lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser
 • bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo
 • presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig
 • bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte
 • forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett

Sammensatte tekster

 • lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner
 • bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon
 • vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner
 • bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene

 

Birgitte Kleivset, 13. juni 2013 | Skriv ut siden