Man har opdaget den blodige Pande, jeg har faaet ved at følge Principet "beint fram".

Se flere sitater

De fleste elever lar seg motivere av tanken på at det de har produsert kan bli lest, sett og hørt av andre. Dette nettstedet byr på muligheter for å publisere elevers egne nyhetssaker og digitale fortellinger om Wergeland. Dermed kan de også få "smake litt" på hvordan det er å være journalist.

Nettstedet har dessverre ikke mulighet for å publisere alle elevproduksjoner. Derfor ber vi den enkelte klasses lærer foreta et utvalg, som vedkommende kan sende inn til redaksjonen.

Elevproduserte nyheter kan sendes som vedlegg på mail til wergeland2008@vaf.no . Merk med tittel: "Elevproduserte nyheter". Digitale fortellinger kan sendes inn til redaksjonen her. Elevene kan selv sende inn de digitale fortellingene under menypunktet 'Send inn elevproduksjoner'.

 

Linn Bay Gundersen, 13. juni 2013 | Skriv ut siden