Hersk over Dyret! over dig Selv, det første i Rækken!

Se flere sitater

De fleste elever lar seg motivere av tanken på at det de har produsert kan bli lest, sett og hørt av andre. Dette nettstedet byr på muligheter for å publisere elevers egne nyhetssaker og digitale fortellinger om Wergeland. Dermed kan de også få "smake litt" på hvordan det er å være journalist.

Nettstedet har dessverre ikke mulighet for å publisere alle elevproduksjoner. Derfor ber vi den enkelte klasses lærer foreta et utvalg, som vedkommende kan sende inn til redaksjonen.

Elevproduserte nyheter kan sendes som vedlegg på mail til wergeland2008@vaf.no . Merk med tittel: "Elevproduserte nyheter". Digitale fortellinger kan sendes inn til redaksjonen her. Elevene kan selv sende inn de digitale fortellingene under menypunktet 'Send inn elevproduksjoner'.

 

Linn Bay Gundersen, 13. juni 2013 | Skriv ut siden