Der er Slægtskab mellem Sjelen og Stjernerne.

Se flere sitater
 • Jostein Greibrokk, 17.11.2008 16:55:00

  Wergelands referanser

  I Wergelands forfatterskap finnes det en ufattelig mengde med referanser til nær sagt alt mellom...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 18.11.2008 15:35:00

  En ny nasjon i verden

  For Henrik Wergeland var det to årstall i den nære historien som kom til å prege hans liv og...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 19.11.2008 09:15:00

  Wergelands språk

  Wergelands språk oppfattes ofte som vanskelig, og det er ingen skam å innrømme at en opplever det...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 21.11.2008 03:50:00

  Utopien i Mennesket – Wergelands testament

  Midt på sommeren 1830 forelå det som mange mener fortsatt er norsk litteraturs mest ambisiøse...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 21.11.2008 04:40:00

  "Et helvedes Jevndøgn"

  Vinteren 1845 lå Wergeland dødssyk, og blant mange andre gjøremål skrev han ned en rekke glimt fra...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 15.12.2008 17:15:00

  "Eivindvig"

  Sommeren 1832 var Wergeland på reise på Vestlandet, og i løpet av turen besøkte han det lille stedet...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 16.12.2008 14:40:00

  "Pigen paa Anatomikammeret" – et forsvar for de svakeste

  Diktet ”Pigen paa Anatomikammeret” ble trykt i bladet Bien i januar i 1837. Som tittelen sier,...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 16.12.2008 15:55:00

  "Gamle Jomfruer" – en fortelling i svart-hvitt

  Wergelands hovedstrategi for å oppnå materiell og åndelig utvikling i samfunnet var en storstilt...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 18.12.2008 09:55:00

  "Til Foraaret"

  ”Til Foraaret” er et dikt som handler om kampen for å få leve og angsten for å dø. I et brev av 8....

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 18.12.2008 10:20:00

  "Sandhedens Armée"

  ”Sandhedens Armée” er innledningsdiktet i samlingen Jøden – 10 blomstrende Torneqvister, som kom i...

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 18.12.2008 11:50:00

  Ideer i tida

  Menneskers måte å tenke på vil til enhver tid være preget av den tida og det samfunnet de lever i....

  Les mer
 • Jostein Greibrokk, 11.01.2009 01:35:00

  "Det befriede Europa" – Wergelands store revolusjonsdikt

  Vinteren 1831 skrev Wergeland revolusjonsdiktet ”Det befriede Europa”. Virkningen av den såkalte...

  Les mer