Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Tegninger elevene har laget av Henriks Wergelands familie anno 1816, kan skannes og sendes inn til redaksjonen. Send gjerne også silhuetter, bildefortellinger og foto av innredede skoesker. Noen av arbeidene kan også bli vist ved Vest-Agder-museets skoleutstillinger.

Lærer sender elevproduksjoner som vedlegg til redaksjonen: wergeland2008@vaf.no. Merk e-posten med "Papirutstillinger".

Judith Seland Nilsen, 3. januar 2008 | Skriv ut siden