Klag ikke under Stjernerne over Mangel paa lyse Punkter i dit Liv.

Se flere sitater

Støv – en bok om Henrik Wergeland har fått sitt eget nettsted med læringsressurser. Boka er skrevet av Ivo de Figueiredo i samarbeid med fotograf Jo Michael og designer Jesper Egemar. Nettstedet er forfattet av Anne Lise Jomisko.

NettstedetNettstedet Støver en pedagogisk tilrettelagt ressurs for lærere og elever som vil jobbe videre med Wergeland med utgangspunkt i boka Støv.
Nettstedet Støver produsert av Aschehoug forlag på inititativ fra Wergeland 2008, med finansiell støtte fra Utdanningsdirektoratet. Forfatter av nettstedet er Anne Lise Jomisko.

Gro Roksand, 4. november 2008 | Skriv ut siden