Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater