Se, god er al Guds Skabnings Hær Fornuften dog det Bedste, thi den hans Billed bær. Gud derfor elsker den især.

Se flere sitater

Lyset fra Wergeland
Det vesentlige sies ikke
Men et ekko kan bli hørt
i utvelgelsen når den ene
når den ene røst åpenbares
Pusjkins bror Wergeland sa
Skapelsen Mennesket Messias
er det eviges gåte og livets
sum er tilbedelse og derfor
er hjertets rop det høyeste
det vesentligste for i dette
ropet etter et svar åpenbares
menneskets ånd som Guds bilde
Den som vil forstå dette står
undrende foran mysteriets port
Lenger kan han ikke nå i denne
dimensjon i Guds evige hushold
Arnold Eidslott (f. 1926)
Fra diktsamlingen Under San Marcos murer. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1991

Gro Roksand, 7. juli 2008 | Skriv ut siden