Thi Frihed er Himmelens Sag. Var Englen ei fri, da i Himlen blev Oprør

Se flere sitater
POTETEN OG POETEN
(i anledning av at 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel
faller sammen med FNs internasjonale potetår)
WERGELAND MITT WERGELAND
for å minne poeten
om potetens kamp
poteten
som fikk støtte i det sakrale
for å settes i det sekulære
for å minne poteten om poeten
ennå famlende
i himmel og i helvete
etter feste til et kall
Praëms og von Platens Wergeland
Welhavens Wergeland
denne sine fienders så
dumdristige duellant
Dårekistewergeland
Nødwergeland
NATO
vestfra
EU sørfra
allestedsfra WTO
hva skal man
med et land idag
fedre nordfra
mødre østfra
hva skal man med en sønn i dag
til mer enn å pumpe full
til mer enn å tute tom
hva skal han flagge for
hvilken visjon
til hvilken kurs
hvilken annen valutakurs
enn den fra dag til dag
hvilken annen utenrikse kurs
hvilken annen innenrikse
før folket er brukt opp
før landet er slitt ut
styrte det uopplyste pengeveldet
gjeninsette poetokratiet
styrte pizzaveldet
gjenreise potetokratiet
poteten og poeten
som gir så mye
men med så forskjellig fold
poteten; kjødets knoll
og poeten; åndens
Henrik Arnold
Norge
på sin sokkel
offshore
Norge
denne under stjernene
så upåklagelige melankoliker
ikke den sorte galles
men det sorte gulls
Henrik
på sin sokkel
onshore
Henrik
denne under stjernene
så upåklagelige maniker
hans gleder løftet
opp i himmelen
slik han selv er løftet
og satt som stjerne på den
hans sorger senket i våre øyne
slik han selv er senket
satt i jorda som poet
i den jorda vi skal alle
ikke klage under groene
over mangelen på lyse punkter
i våre liv
vårt Wergeland
slik det er senket
satt i jorda som potet
Torgeir Rebolledo Pedersen (f. 1949) er poet og dramatiker. Debuterte i 1983.
Se også lenker i høyre felt.

Gro Roksand, 27. august 2008 | Skriv ut siden