Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.

Se flere sitater
Sang ved avdukingen av monumentet for Henrik Wergeland reist av jødene på Vår Frelsers gravlund i Kristiania 17. juni 1849 

Her har Stammen, den forfulgte,
nu velsignet sin höje Tolk.
Israels Træ, det tornefulde,
ejer Roser af Ömhed fulde
for den Broder, som ej dulgte
Smerten over det arme Folk.
Skjult blant Træets Torne brænder
ak, en Rose saa huld og blid –
mellem Folkets stille Dyder
herligst den i Blomst frembyder:
den Taknemlighed, som kjender
ingen Grændse for al sin Id.
Denne Rose blandt Iudæ Blommer
dufter nu over Skjaldens Grav.
Den skal ensom i vore Dale
om den blödende Stamme tale,
om de Dyder, der blomstre stille
Fjernt fra Norge bag Bjerg og Hav.
J. Th. Rørdam
Gjengitt etter et hefte i Nasjonalbibliotekets Småtrykksamling, Nsfº 27 (konvolutt merket "Avisutklipp fra overlærer H. Schjöth"): "Sange afsjungne ved det af Jöderne opreiste den 17de Juni 1849 afslörede Monument for Henrik Wergeland."

Gro Roksand, 8. juli 2008 | Skriv ut siden