Lidenskab er Last, bruges den slet; men Dyd, bruges den ret.

Se flere sitater
Henrik Wergeland

Og Wergeland laa oppi "Hjerterum"
– det var ikke andet fra Kjelder til Kvist –.
        Og Døden, som før
        var kjendt ved hans Dør,
kom atter tilbage og takked for sidst.
        "Nei, hør," sa han Henrik,
        "nu kom du for fort;
        for end er der noget,
        jeg først maa ha gjort:
        end i et Kvad
        jeg Livet vil prise,
        og end vil jeg kvæde
        mit Norge en Vise.
        Og saa er jeg færdig,
        – sæt Vognen for Trammen,
        og op til Gud Fader
        saa kjører vi sammen.
Hans Hjerterum er, o, saa meget, saa meget
større og lysere dog end mit eget!"
Og Wergeland laa oppi "Herterum";
og Kinden var hvid, og Øiet var lukt,
        og Blodbølgens Glød
        var kjølnet i Død,
og Norriges klareste Fakkel var slukt.
        Men inden den sluktes,
        den tændte en Brand,
        en rensende Flamme
        i Norrøna-Land,
        en Lue, som end
        kaster Gjenskin deroppe
        paa Fortidens Aaser
        og Fremtidens Toppe,
        en Ild, som fremdeles
        skal vokse sig større,
        fortære det raadne
        og visne og tørre,
og rydde os Rum for det Liv, som i Tro
paa Hjemlandets Jordbund vil grønnes og gro.
Og Wergeland hviler i Hjerterum
i Norriges eget bankende Bryst.
        Vor gjæveste Krans,
        den nævner vi hans:
hans Haab er vor Fane, hans Minde vor Lyst.
        Og skulde vort Fædreland
        komme i Nød,
        saa Spørsgsmaalet staar
        om dets Liv eller Død,
        da vil ifra Vesterhavs-
        voven til Kjølen
        de sanke sig, Trønderen,
        Horden og Dølen,
        og fylke sig tæt
        kring sin Wergelands-Fane
        og vinde sig Seir
        eller hente sig Bane.
– Dog, Norge skal leve! – det dør ikke, før
dets Minde om Henrik, vor Wergeland, dør.
Per Sivle (1857–1904)
Fra Skaldemaal.  Litlerés Boghandels Forlag – Johs. Anderssen, Bergen 1896

Gro Roksand, 8. juli 2008 | Skriv ut siden