Jeg elsker ikke evindelig blaa Himmel, som jeg hader dumme glanende Øine.

Se flere sitater
KRYSTALLDIKTEREN
Under løvkroner
beveget av gude-syner
står den kobbergrønne dikteren;
innånder lys, puster krystallprismer,
drikker rubiner og regnbuedråper.
Ekstasen
tar bolig i bronsekroppen,
vender hans nakne ansikt mot krystallhimmelen.
Kroppen halvt vridd,
Frakken åpen
brystet vidåpent mot solstormene.
Ansiktet taler
profetord til luftstrømmer;
bladverket tegner fresker
over poetens lysskimmer-trekk.
Nedenfor sokkelen
sitter hverdagsmennesker.
Parkbenker tar ikke del i hans sprengende lengsel,
Lethe-glemt er
trollskinnet under løvbladene
da naturen avdekket sin edelstenskrift.
Nå går han dit
i en gutts fem-årige skikkelse.
Nå er han der.
Trestammer
bøyer seg tilside som dansere
avdekker krystallverdenens
lysskimmervegg.
Åpner seg mot landskapet
som er ideenes beveger,
bildenes befordrer:
like tydelig for en femåring
som da Moses tok av seg sandalene.
Tornebuskens rødskimmer-indre
talte til beduinerprofeten.
En ung dikter fikk.
hemmelighets-stjerner i tale.
Engleansikter så på ham fra diamantverdenen
dverger løp ærender mellom lysreflekser.
Turkis, akvamarin, smaragd
strålte som soler fra isveggen,
Irret og park-poetisk
står dikteren
i sin forløste kunst-avbildning.
Sjele-naken
under dikterkronens edelstenshimmel. 
Geir Uthaug

Fra samlingen Obelisk, 2005
Geir Uthaug (f. 1950) er forfatter, gjendikter og oversetter.
Hjemmside: www.uthaug.net. Se også lenker i høyre felt.

Gro Roksand, 23. september 2008 | Skriv ut siden