Du svinger Svøben vild og vredDen Offeret paa Bagenmaa svide svært; thi som du veeder Sandheden jo nagen.

Se flere sitater

Fra seminaret "Wergeland og Europa" ved Norsk Litteraturfestival, Lillehammer 2008

"Det er ikke mulig å forstå Wergelands diktning og øvrige virke utenfor et videre europeisk perspektiv." Slik innledes programmet til seminaret "Wergeland og Europa", som Wergeland 2008 arrangerte i samarbeid med Norsk Litteraturfestival 28. og 29. mai 2008. En rekke fagpersoner fra Norge og Europa ble invitert til å holde foredrag om Henrik Wergeland og den europeiske sammenhengen som hans verk befinner seg i.
Her er manuskriptet til Hans Hauges foredrag "Henrik Wergelands Den engelske Lods: norsk, engelsk, europæisk, universel?" (pdf) (publisert etter avtale).
Hans Hauge er dr.philos. og lektor ved Nordisk Insitut ved Aarhus Universitet. Han er kommentator i Jyllands-Posten og tidligere redaktør av tidsskriftet Kritik. Underviser for tiden (2008) i norsk litteratur. Har skrevet om engelsk, amerikansk, canadisk og dansk litteratur og om litteraturteori, filosofi og teologi. Siste utgivelser: Åpninger. Lesninger i Hanne Ørstaviks forfatterskap (2008, redaktør sammen med K. Ørjasæter), Postkolonialisme (2008), Gud efter Grosbøll (2005) og Post-Danmark: Politik og æstetik hinsides det nationale (2003).

Gro Roksand, 23. november 2008 | Skriv ut siden