Dine Diamanter opveje ingen af disse Dugdraaber paa mine Blomster.

Se flere sitater

Fra seminaret "Wergeland og Europa" ved Norsk Litteraturfestival, Lillehammer 2008

"Det er ikke mulig å forstå Wergelands diktning og øvrige virke utenfor et videre europeisk perspektiv." Slik innledes programmet til seminaret "Wergeland og Europa", som Wergeland 2008 arrangerte i samarbeid med Norsk Litteraturfestival 28. og 29. mai 2008. En rekke fagpersoner fra Norge og Europa ble invitert til å holde foredrag om Henrik Wergeland og den europeiske sammenhengen som hans verk befinner seg i.
Her er manuskriptet til Frode Hellands foredrag "Blomsterstykket i litteraturen" (pdf) (publisert etter avtale).
Frode Helland er dr.art., professor i nordisk litteratur og leder for Senter for Ibsen-studier. Han er medlem av redaksjonen for tidsskriftet AGORA og redaktør for tidsskriftet Ibsen Studies. Helland har skrevet bøkene Melankoliens spill. En studie i Henrik Ibsens siste dramaer (2000), Voldens blomster? Henrik Wergelands Blomsterstykke i estetikkhistorisk lys (2003) og Å lese drama. Innføring i teori og analyse (2005, sammen med Lisbeth Wærp).

Gro Roksand, 10. november 2008 | Skriv ut siden