Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Fra seminaret "Wergeland og Europa" ved Norsk Litteraturfestival, Lillehammer 2008

"Det er ikke mulig å forstå Wergelands diktning og øvrige virke utenfor et videre europeisk perspektiv." Slik innledes programmet til seminaret "Wergeland og Europa", som Wergeland 2008 arrangerte i samarbeid med Norsk Litteraturfestival 28. og 29. mai 2008. En rekke fagpersoner fra Norge og Europa ble invitert til å holde foredrag om Henrik Wergeland og den europeiske sammenhengen som hans verk befinner seg i.
Her er manuskriptet til Frode Hellands foredrag "Blomsterstykket i litteraturen" (pdf) (publisert etter avtale).
Frode Helland er dr.art., professor i nordisk litteratur og leder for Senter for Ibsen-studier. Han er medlem av redaksjonen for tidsskriftet AGORA og redaktør for tidsskriftet Ibsen Studies. Helland har skrevet bøkene Melankoliens spill. En studie i Henrik Ibsens siste dramaer (2000), Voldens blomster? Henrik Wergelands Blomsterstykke i estetikkhistorisk lys (2003) og Å lese drama. Innføring i teori og analyse (2005, sammen med Lisbeth Wærp).

Gro Roksand, 10. november 2008 | Skriv ut siden