Man har opdaget den blodige Pande, jeg har faaet ved at følge Principet "beint fram".

Se flere sitater

Fra seminaret "Wergeland og Europa" ved Norsk Litteraturfestival, Lillehammer 2008

"Det er ikke mulig å forstå Wergelands diktning og øvrige virke utenfor et videre europeisk perspektiv." Slik innledes programmet til seminaret "Wergeland og Europa", som Wergeland 2008 arrangerte i samarbeid med Norsk Litteraturfestival 28. og 29. mai 2008. En rekke fagpersoner fra Norge og Europa ble invitert til å holde foredrag om Henrik Wergeland og den europeiske sammenhengen som hans verk befinner seg i.
Her er manuskriptet til Magne Malmangers foredrag "Blomsterstykket i kunsten" (pdf) (publisert etter avtale).
Magne Malmanger er professor emeritus ved Universitetet i Oslo (UiO) med kunsthistorie og kunstteori som fagområder. Han ble professor i kunsthistorie ved UiO i 1986 og var i perioden 1990–96 direktør ved Det norske institutt i Roma. Malmanger fungerte i 1960-årene som kunstanmelder i Dagbladet og var førstekonservator ved Nasjonalgalleriet i Oslo i perioden 1974–86. Særlige interesser: Renessansens og barokkens kunst og kunsteori; nordisk, tysk og britisk kunst og kunstteori i det 18. og 19. århundre, samt estetikk og generell kunstteori.

Gro Roksand, 11. november 2008 | Skriv ut siden