... en Vision er Beviis nokog læseligt nok for Troens Øie.

Se flere sitater