Thi Frihed er Himmelens Sag. Var Englen ei fri, da i Himlen blev Oprør

Se flere sitater
Navneformen Wergeland går tilbake på gårdsnavnet Verkland i Brekke i Sogn. Norsk stadnamnleksikon ved Jørn Sandnes og Ola Stemshaug (1980) meddeler under oppslagsordet Verkland at Verkland er et gårdsnavn fra Gulen i Sogn, og videre framgår det at navnet er dokumentert i 1603 som "Verckeland". Der kommer altså e-en inn. Det sies videre at navnet går tilbake på gno (altså norrønt), og det settes opp stjerneformer 'Verkland' eller 'Virkiland', sammensatt av verk (n) evt. virki (n) som betyr verk eller arbeid + land. Altså land som det er lagt mye arbeid på. "Herifrå har m.a. Henrik Wergeland namnet sitt", står det. I sannhet treffende, for maken til arbeidsjern som Henrik Wergeland, har vårt land vel sjelden sett. Det minner om Mozart.
Henrik Wergelands far, Nicolai Wergeland, ble ifølge kirkeboka for Hosanger døpt Niels Vergeland. Faren Halvor Lassesen kom bort på sjøen i 1784. Niels Vergeland hadde en grandonkel som var blitt kaptein. Han kalte seg Niels Olsen Wergeland, og var sønnesønn av en Jon Olsen som giftet seg til Verk(e)land en gang på 1700-tallet. Ifølge Halvdan Koht fortysket han sitt etternavn til Wergeland.
Etter at Halvor Lassesen kom bort, ønsket grandonkelen å hjelpe de farløse guttene til Halvor til utdanning, men døde dessverre tidlig. Etter dennes ønske kalte Halvors etterkommere seg for Wergeland med W. Niels latiniserte siden fornavnet fra Niels til Nicolai. Dermed fikk vi her i landet en framtredende eidsvollsmann og dikterfar ved navn Nicolai Wergeland.
Dagne Groven Myhren er professor i nordisk litteratur.

Dagne Groven Myhren, 26. februar 2008 | Skriv ut siden