Og med Harme, Brødre, vi mindes: end er Friheden hyllet i Slør. Skal dens Søster, Liigheden, findes kun som Fremmed ved Normandens Dør?

Se flere sitater

Alfabetisk samling med lenker til Henrik Wergelands sanger og dikt til 17. mai i Samlede Skrifter.

Tekstene kan kopieres og fritt gjenbrukes forutsatt at kilden oppgis:
Henrik Wergeland: Samlede Skrifter. Utgitt av H. Jæger, D.A. Seip, H. Koht og E. Høigård, Kristiania/Oslo, 1918–1940. Digitalisert av Dokumentasjonsprosjektet (Dokpro) – et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø
"17de Mai 1843 (A la Schmahr)" "Den norske Marseillaner. Syttende Mais-Sang", 1834
"Den syttende Mai", 1826
"Det er min sjel en frydfull Trang" (utgjør slutten av farsen Engelsk Salt), 1841 
"Det trefarvede Flags Frelse", 1835
"Erobrerens Sanger", 1831
"Frihedssang den 17de Maj", 1835
"Glommens 17de Mais-Qvæde", 1832
"Katten og Musen (Syttende-Mais-Digt af Peder Halvorsen)", 1835
"Leve syttende Mai! Sang til Constitutionsdagen", 1831
"Norges Fjelde", 1842
"Norges Frihedsdag (17de Mai)", 1833
"Paa syttende Mai", 1831
"Sang i Studentersamfundet den 17de Mai", 1829
"Smaaguttenes Nationalsang" (Vi ere en Nation vi med), 1841
"Syttende-Mai-Psalme for en Skole-Ungdom", 1837
"Vormens og Glommens Samstevne",1832
"Æggedosisvise 17de Mai 1840"

Gro Roksand, 10. mai 2008 | Skriv ut siden