Der er Slægtskab mellem Sjelen og Stjernerne.

Se flere sitater

Begivenhetene på Stortorvet i Kristiania 7. mai 1829 da soldater gikk til angrep på folkemengden, har fått navnet Torvslaget. Bakgrunnen for Torvslaget var kong Karl Johans uvilje mot at nordmennene feiret nasjonaldag til minne om at ”Constitutionen” (Grunnloven) var vedtatt på Eidsvoll 17. mai 1814.

Kongen oppfattet 17. mai-feiring som en farlig politisk demonstrasjon rettet mot ham selv og mot unionen med Sverige. Etter Karl Johans mening burde nordmennene feire 4. november som nasjonaldag. Det var den dagen unionen med Sverige ble vedtatt av Stortinget i 1814.
De første årene 17. mai ble feiret, skjedde det i private tilstelninger. Men når stortingsmenn, studenter, embetsmenn og fremstående borgere tok del i feiringen, fikk festlighetene et offentlig preg som Karl Johan mislikte, og kongen prøvde å holde folk borte fra 17. mai-feiring ved trusler. Studenter som deltok i feiring ville ikke få embete, embetsmenn ville bli nektet forfremmelse, og andre statsansatte risikerte avskjed.
Det norske Studentersamfund var stiftet høsten 1813 som en forening for studenter og akademikere i hovedstaden, og Studentersamfundet gikk i spissen for 17. mai-feiring i Kristiania. I 1824 var det nærmere 50 studenter som feiret dagen i et festlig lag. Året etter arrangerte Studentersamfundet båttur til Lindøya og feiret 17. mai der. Båtturene og festene på Lindøya 17. mai med skåler, sanger og tale for Grunnloven skulle bli tradisjon for studentene.
I 1827 hadde 17. mai vært offentlig feiret i Christiania, og året etter innfant Karl Johan seg personlig i Norges hovedstad for å forhindre at dette gjentok seg. Det hørtes bare noen spredte hurrarop den dagen. Heller ikke i 1829 var det planlagt noen større 17. mai-feiring i byen, men Studentersamfundet hadde demonstrativt lovfestet 17. mai som en av sine faste høytidsdager og besluttet å holde fest for påmeldte medlemmer. Oppslag med invitasjon til påmelding ble slått opp i universitetsporten. Politimesteren grep inn og rev ned oppslaget, og professorene rådet studentene innstendig til ikke å gjøre noe som satte deres fremtid i fare. Mange studenter måtte love foreldrene at de ikke skulle delta i festen. En av dem var den unge teologistudenten Henrik Wergeland, som likevel var aktiv nok den dagen.
Selve dagen var en søndag med strålende sol, og mange av byens borgere gikk ut i det fine været. Henrik Wergeland og noen andre studenter prøvde forgjeves å få folk med på hurrarop på festningsvollen om morgenen. Først ved sekstiden på ettermiddagen ble det allmenn oppslutning om hurraropene nede ved Tollbodbryggen, hvor mange var møtt frem for å ta imot dampskipet ”Constitutionen”. Deler av den glade folkemengden på bryggen dannet et spontant tog som gikk syngende oppover Tollbodgaten. Utover kvelden var det mye folk i gatene, og til slutt samlet alle seg på Stortorvet. Det kom ikke til demonstrasjoner av noe slag, men da mengden ikke ville gå hjem på tross av politiets oppfordring, besluttet myndighetene å rekvirere militær assistanse til å rydde torvet og gatene rundt.
Torvslaget ble et vendepunkt for feiringen av 17. mai. Militæraksjonen ble oppfattet som et brutalt overgrep, og kongen fant det etter hvert klokest å la nordmennene feire som de ville.

Torvslaget 17. mai 1829 Henrik Wergeland har illustrert sin farse Phantasmer med en karikert tegning av Torvslaget. Her har han tegnet sin ”skjendede” studentuniform liggende på bakken som et skadeskutt vesen. Uniformens kjole er også ført til galgen til offentlig henrettelse, slik vi ser i bakgrunnen av bildet.
Også Hans Eriksen Reimers (1789–1883) tolket Torvslaget 17. mai 1829, i en "Koloreret Pennetegning". Eier: Nasjonalbiblioteket (Les mer om bildet i O.A. Storsveens artikkel "Baron Blod i virkeligheten. Torvslaget 1829 i perspektiv", Fortid nr. 1 2004, s. 8–14)

Teksten er fra utstillingen ”Studenter i Christiania 1813–1905”, produsert ved Universitetet i Oslo (2005) av Astrid Oxaal.Astrid Oxaal er kunsthistoriker, dr.art.

Astrid Oxaal, 18. april 2008 | Skriv ut siden