Haab er gode Aanders Hvisken.

Se flere sitater

I mai 1838 kjøpte Wergeland et lite hus med hage og uthus i Grønlia ved foten av Ekeberg. Når han skulle inn til byen rodde han over Bjørvika, og hos høker og traktør Peter Svendsen Bekkevold i Skippergaten fikk han lov til å sette inn årer og seil. En dag han kom dit, lå Bekkevolds atten år gamle datter, Amalie Sofie, på kne og skurte gulvet.

Wergeland ble umiddelbart helt betatt. Han tilbragte stadig mer tid i skjenkestuen hvor blikket hans "fulgte idelig den yndige Skikkelse hvor hun gik og stod".
Amalie Sofe Wergeland, f. BekkevoldHenrik Wergeland, malt av Carl Peter Lehmann (1794–1876)
Amalie-Sofie og Henrik, malt av Carl Peter Lehmann (1794–1876) 
Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum
Fortsettelsen er som hentet fra en Jane Austen-roman. En dag ved St. Hans-tider inviterte han Amalie og venninnene hennes til Grønlia. Da det var tid for hjemreise over fjorden, ble de overrasket av regnvær, og regn var farlig for damenes sommerhatter. De fleste lot derfor hattene bli igjen, så også Amalie, og Wergeland hengte hennes hatt over et "overordentlig vakkert Maanedsrosetræ". Senere sendte han henne hatten tilbake sammen med rosentreet – månedsrosen ble ofte dyrket i potter – og et dikt han kalte "Den Elskedes Hat". Det begynte slik:
Himmel, er Hun mig nær?
Har da Hun, jeg har kjær,
selv bevogtet med Ømhed min Slummer?
Har hun bøjet sig tyst
til mit bankende Bryst,
mens i Drømmen det glemte sin Kummer?
Og slik sluttet det:
Nu med det sig iløn
flyer til Himlen min Bøn,
at den evigt vil signe det Hoved,
som har baaret den Hat,
der mig trylled inat.
Og min Bøn har dens Engle mig lovet.
Dette er det første diktet der Wergeland tilkjennegir sin kjærlighet til Amalie, men det er ikke tatt med blant de Poesier han utga fra denne sommeren. Diktet har ikke vært kjent før det i senere tid ble funnet blant noen papirer etter Amalie. Hun hadde trofast tatt vare på sitt første kjærlighetsdikt.
Det hører med til historien at Henrik og Amalie forlovet seg allerede 12. august 1838. Skjenkestedet der de møttes eksisterer fremdeles, nå som Grei Kafé i Skippergaten 3, og bygningen er fredet.
Kilde
Sonja Hagemann: Henrik Wergelands hustru Amalie Sofie Bekkevold. Aschehoug 1960.
Ellen Elster Martol er førstekonsulent i Riksarkivet, der hun til daglig arbeider med de eldste arkivene.

Ellen Elster Martol, 22. januar 2008 | Skriv ut siden