Og med Harme, Brødre, vi mindes: end er Friheden hyllet i Slør. Skal dens Søster, Liigheden, findes kun som Fremmed ved Normandens Dør?

Se flere sitater

Wergeland er merkelig lite fantasifull når det gjelder eik. Han bruker riktignok mange ulike navn på treet: Eeg, Eek, Eg, Eik. Når han taler til folket i Den norske Bondes nyttige Kundskab (For Almuen. Tredie Hefte) bruker han den siste – mest folkelige – formen. Ellers bruker han et utvalg av de mer gammelmodige navnene. Den mest botaniske beskrivelsen vi kunne finne, er hentet fra ”En sangfuld Sommermorgen paa Skreya”:
Jagten taug. Nu lyster min Sjel, at
vandre blant Norges blegnede Minder,
stolt som en Hjort under Eges
mosegroede Lye.
(SS b. I, 1, 106)
Her beskrives et viktig levested for hjorten, gammel eikeskog med mosegrodde trær, noe han kanskje fikk med seg i sin barndom i Kristiansand.
Eik (Quercus robur)Eik (Quercus robur)
Foto/eier: Klaus Høiland

Forrige artikkel: Bjørk     Neste artikkel: Eple
Se også "Wergeland som blomsterinspirert dikter".
Kilder og opplysninger om forfatterne
i "Wergeland som botaniker".

Inger Nordal og Klaus Høiland, 1. juni 2008 | Skriv ut siden