Som Insektets Stik i Muslingen, avler Fornærmelser kun Perler i mit Hjerte.

Se flere sitater


Treet er hyppig nevnt av Wergeland i ulike navneformer som Furu, Fyrr, Tall, Malmfuru, Tollebar, Tyrived. Disse navneformene kan opptre i ett og samme dikt. I diktet ”Blaamyra”, et som er viet det østligste Norge, symboliserer furua både kraft og beskyttelse:
1.
Paa Blaa-Myra Tallen groer.
Den er rød om Rod.
Bedre Spjut ei staaer for Nor,
end den Skov saa god.
Hedemarken, Soløer med,
mørken Østerdal,
gjerne sove kan i Fred
under Blaamyrstall.
2.
Blaamyrstall mod Himmelen
bærer Sky paa Green.
Norges Ære groer med den
over Dovresteen.
Blaamyrstallen Roden slaaer
viden Norge om;
ja omkaps i Dybet gaaer
den med stærke Glom.
(SS b. I, 1, 276)

Furu (Pinus sylvestris) Furu (Pinus sylvestris)
Foto/eier: Klaus Høiland


I Wergelands symbolikk er ikke ”Blaamyra” Atlanterhavet, slik det var for vikingene, men heller ei fattig myr med skog av bastante furukragger slik vi ofte ser i våre østligste landsdeler. Blåfargen er litt vanskelig å få noe ut av, men kan kanskje vise til morgendis over myrene med furu, som nettopp gir et karakteristisk blåskjær – ypperlig malt av Lars Hertervig (riktignok fra Rogaland).
Forrige artikkel: Fiol    Neste artikkel: GeitramsSe også "Wergeland som blomsterinspirert dikter".
Kilder og opplysninger om forfatteren
i "Wergeland som botaniker".

admin, 30. mai 2008 | Skriv ut siden