Væk med Fylla, Boka, men ikke Flaska paa Hylla.

Se flere sitater

Wergeland bruker Farfara, Hestehov, Leerfivel, Leontodon, Løvetand. Dette er navn som også brukes på hestehov, og som hos Alf Prøysen 100 år etterpå er det ikke alltid like lett å vite om det er hestehov eller løvetann han mener.
Løvetann er utrolig seiglivet – det vet enhver hageeier. Wergeland la merke til dette og brukte flere ganger uttrykket: ”Den Urt der groer, jo meer den trædes” ("Den første gang", SS b. I, 2, 151). 17. mai 1881 ble Wergeland-statuen avduka i Studenterlunden i Kristiania. I den anledning ble det preget tre ulike små medaljer med portrett av Henrik Wergeland og datoen 17. mai 1881. På baksida på én av dem er det avbildet en løvetann med det berømte sitatet.
Medalje laget til avdukingen av Wergeland-statuen 17. mai 1881”Den Urt der groer, jo meer den trædes.”
Wergelands tekst på baksiden av medaljen som ble laget til avdukingen av Wergeland-statuen i Studenterlunden i Oslo, 17. mai 1881. Foto/eier: Klaus Høiland
Løvetann (Taraxacum officinale)
Løvetann (Taraxacum officinale). Foto/eier: Klaus Høiland
I prologen til skuespillet Campbellerne, det kjente diktet ”Den første Gang”, står mye for botanisk interesserte, blant annet om løvetann:
Hvor ligger Marken graa og ry:
af Muld et Mulm, af Ler en Sky!
Medeet af Løvetand den spredes,
den Urt, der groer, jo meer den trædes.
Da hvidligt Skud af Mulden sprang
var kjække Plantes ”første Gang”.
Deri var Sejer, deri Vaaren.
I Skuddet er dens Krone baaren.
Mej den! Ærværdige Fnok blæs fra!
(Sic transit mundi gloria)
Dens bedste Liv var i Sekunden
da første gang den brøt fra Grunden.
(SS b. I, 2, 151)
Forrige artikkel: Lyng    Neste artikkel: Nesle
Se også "Wergeland som blomsterinspirert dikter".
Kilder og opplysninger om forfatterne i "Wergeland som botaniker"

Inger Nordal og Klaus Høiland, 4. juni 2008 | Skriv ut siden