Man har opdaget den blodige Pande, jeg har faaet ved at følge Principet "beint fram".

Se flere sitater

Disse piggete korgplantene har beskjeftiget Wergeland en del; mer deres fruktstand – ”Tidselskjægget” – enn selve planta. Skottlands tistel i ”Nils Justesen” er eseltistel, Onopordum acanthium, en svært sjelden vekst i Norge, som likevel burde være kjent for ethvert barn, siden det er akkurat denne arten som er Tussis tistel i Ole Brumm.
Paa Hetland sprang Engellands Eenhornshest,
da Norløven sov som bedst,
og Skotlands Tistil trives
paa Ørkenøes Klint dernæst.
(SS b. I, 1, 283)
I Jøden fins et kapittel om ”Tidselskjægplukkeren”, en liten gutts forgjeves arbeid med å plukke fnokkene av tistlene:
"Se den umaadelige Tidselhedes røde urolige Hav! Som Sjødrevets Skum flyver Fnokket fra de Talløse, som nu, ligesom fortvivlende over sin Visnen, blegnede drage sig i Dybet. Nye millioner skyde atter frem, væltende flammende Bølger foran Vinden.
(…)
Men se, midtopaf Tidselhavet stikker en Drengs Hoved ligesom en Druknendes! Ved Daggry gik han ud forat tilintetgjøre sin Faders Fiender, Tusinderne med de pralende kobberrøde Tidselhjelme, og for at plukke Fjærene af dem til sin Bedstemoders Pude."
(SS b. I, 3, 47)
Eseltistel (Onopordum acanthium)Eseltistel (Onopordum acanthium)
Foto/eier: Klaus Høiland

Forrige artikkel: Rose    Neste artikkel: Ugras
Se også "Wergeland som blomsterinspirert dikter".
Kilder og opplysninger om forfatterne i "Wergeland som botaniker".

Inger Nordal og Klaus Høiland, 4. juni 2008 | Skriv ut siden