Heller end i Kiste samle Guld,saml du din Hjerneskal fuld!

Se flere sitater

Omtales som Convolvel, Convolvulus, Konvolvel, Snerle, Snerregræs.
Fægri skriver: ”I manuskriptutkast til ’Kaadt Ukrudt’ forekommer ’Convolvolus med sit Jomfruøje’; det er den verselinje som senere blir ’Glemmigei med Barneøje’” (SS b. I, 3, 393).
Hageslektningen Ipomoea coerulea omtaler Wergeland i det norske flaggets farger: ”… dejlige trefarvede Konvolver med røde, hvide og blaa Blomster.” Noen kultivarer av denne kan ha blomster med våre nasjonale farger, sjøl om hvitt, gult og blått er det vanligste.
Fægri siterer Nordhagen (1954) i tidsskriftet Samtiden (65, 401–413): ”Henrik Wergelands blomster”: ”Hvem som helst kan kjenne igjen en Convolvolus, det kreves en Wergeland for å se blomsten som et smilehull.”
Vindel, aakervindel (Convolvulus arvensis)
Vindel, aakervindel (Convolvulus arvensis). Foto/eier: Klaus Høiland.
Forrige artikkel: Vier, pil
Se også "Wergeland som blomsterinspirert dikter".
Kilder og opplysninger om forfatterne i "Wergeland som botaniker".

Inger Nordal og Klaus Høiland, 4. juni 2008 | Skriv ut siden