Det stille Vand har dybe Grunde. Vogt dig for dybe Buk og søde Munde!

Se flere sitater

Original tittel:

Aktøren

Utgitt:

Synopsis 1836, manus tapt

Ikke spilt

Kristin Lyhmann, 13. januar 2008 | Skriv ut siden