Vinden blæser Blærer op, Indbildninger en Nar. De blie' nok begge stive, men tomme som de var.

Se flere sitater

Original tittel:

Aktøren

Utgitt:

Synopsis 1836, manus tapt

Ikke spilt

Kristin Lyhmann, 13. januar 2008 | Skriv ut siden