At roe sig langt fra Land gjør tidt skibbruden Mand.

Se flere sitater

Gro Roksand, 12. mars 2008 | Skriv ut siden