Erindring er al vor Kundskabs Hjerte.

Se flere sitater

Wergeland trodde selv at dette skulle bli hans siste dikt. Det ble skrevet 21. mai (mindre enn en måned før han døde) og trykt i Morgenbladet 24. mai 1845, nr. 144.

"Til Foraaret" er et urimet prosadikt og består av tolv avdelinger med vekslende linjetall – to, tre eller fire vers. Rytmen er strømmende, men uregelrett.

Teksten åpner med en såkalt apostrofering – en direkte henvendelse til våren (Foraaret), som dikteren ber om å frelse ham fra den dødelige sykdommen han bærer på. Han ber også svalene og de blå anemonene (blåveisen, Anemone hepatica) om hjelp. De må alle vitne om hans kjærlighet til våren, slik at han på ny kan få del i den livskraften denne årstiden symboliserer. Sterkest rettes bønnen til et gammelt lønnetre, en ”Patriark”, som kanskje vil bli trodd på grunn av sin alder. Teksten avrundes med en ny henvendelse til våren selv: svalene i luften og alle vårens planter må nå samles i en bønn til Gud om at den syke må reddes – på grunn av sin voldsomme kjærlighet til og trofasthet overfor naturen og livskreftene.

SvaleLønnetre om våren
Hestehov (leirfivel)Blåveis
Foto (øverst fra venstre): Mark Goldman / iStockphoto, Janet Forjan-Freedman / iStockphoto, Trygve Strømstad / ScanStockPhoto, Vaida / ScanStockPhoto
Til forskjell fra noen av de andre diktene Wergeland skrev på sykeleiet (”Til min Gyldenlak”, ”Paa Hospitalet, om Natten” og ”Anden Nat paa Hospitalet”), møter vi ikke her en forsonlig holdning, men i stedet en dyp angst og en desperat motstand mot døden.
I manuskriptet har Wergeland gitt avisen beskjed om å være nøyaktig med korrekturlesningen: ”Da dette rimeligviis bliver det sidste jeg skriver af Poesi i Mbl., saa bedes om Nøiagtighed. W.” Tross dette har teksten flere varianter. Det er bevart et korrekturtrykk der versdelingen (lengden på linjene) er annerledes enn i trykket i Morgenbladet (jf. den tekstkritiske Wergeland-utgaven Samlede Skrifter b. VI 2, 474–475).
”Til Foraaret” skulle allikevel ikke bli Wergelands siste dikt. Han rakk også å skrive ”Til min Gyldenlak” og ”Den smukke Familie”, begge trykt i Morgenbladet samme dag som ”Til Foraaret”.
Vigdis Ystad. Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo siden 1978. Hovedredaktør for den historisk-kritiske utgaven Henrik Ibsens skrifter. Bøker og artikler om norske forfattere fra 1800- og 1900-tallet.

Lydfiler i høyre felt:
Fil 1: Denne tjenesten tilbys av Wergeland 2008. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert lenking, videreføring eller kopiering er ulovlig.

Fil 2 er hentet fra cd-en Henrik Wergeland – Dikt i utvalg, lest av Liv Dommersnes. Lydbokforlaget og Liv Dommersnes har gitt tillatelse til at lydfilen kan avspilles på nettstedet. Uautorisert lenking, videreføring eller kopiering er ulovlig. Informasjon om cd-en: Lydbokforlaget.

Vigdis Ystad, 22. januar 2008 | Skriv ut siden