Hvad er vanskeligst? – Sig Selv at kjende. Hvad er lettest? – Til andre Raad at sende.

Se flere sitater

Wergelands kritiske prosadiktning, bl.a. Sortkridttegninger, Figurer og Lofthus-tekstene
Henrik Wergelands plass i prosahistorien og i norsk litteraturhistorie
Henrik Wergeland i skolen


Henrik Wergelands kritiske prosadiktning, bl.a. Sortkridttegninger, Figurer og Lofthus-tekstene

Målgruppe

Alle

Varighet

30–60 min

Krav til lokale, utstyr etc.

Overhead

Perioder

Etter påske 2008

Regioner

Ingen spesielle

Henrik Wergelands plass i prosahistorien og i norsk litteraturhistorie

Målgruppe

Alle

Varighet

30–60 min

Krav til lokale, utstyr etc.

Overhead

Perioder

Etter påske 2008

Regioner

Ingen spesielle

Henrik Wergeland i skolen

Målgruppe

Skolefolk, norsklærere, formidlere

Varighet

30–60 min

Krav til lokale, utstyr etc.

Overhead

Perioder

Etter påske 2008

Regioner

Ingen spesielle

______________________________________________________________________

Om foredragsholderen

Stipendiat, Høgskolen i Bodø

Kontakt

Epost: Jostein.Greibrokk(at)hibo.no

Merknader

Ber om å bli kontaktet i god tid før et eventuelt oppdrag

Gro Roksand, 8. februar 2008 | Skriv ut siden