... og jeg skal overnikjøbet give dine Skillinger den Egenskab, at de blive til Dalere, naar du blot snuer dem dygtig.

Se flere sitater

Wergelands liv og diktning (oversikt, innføring)
Wergeland og Eidsvoll –  Wergeland og 17. mai
Wergeland, Grunnloven og 1814-historien
Wergeland og jødene – kampen for å oppheve siste ledd i Grunnlovens § 2 
Wergeland, religionsfrihet og religiøs toleranse


Wergelands liv og diktning (oversikt, enkel innføring)

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Med eller uten power point-framvisning, ikke krav

Wergeland og Eidsvoll

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Med eller uten power point-framvisning, ikke krav

Wergeland og 17. mai

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Med eller uten power point-framvisning, ikke krav

Wergeland, Grunnloven og 1814-historien

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Med eller uten power point-framvisning, ikke krav

Wergeland og jødene – kampen for å oppheve siste ledd i Grunnlovens § 2

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Ingen spesielle

Wergeland, religionsfrihet og religiøs toleranse

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Ingen spesielle

_____________________________________________________________________

Om foredragsholderen Konservator, Eidsvoll 1814

Kontakt

Eidsvoll 1814, Carsten Ankers v. 19, 2074 Eidsvoll verk
Epost: th(at)eidsvoll1814.noTlf.: 63 92 22 10 (sentralbord)
Tlf.: 63 92 22 14 (direkte)
Mobil: 92 25 16 72

Merknader

Andre temaer etter avtale.
Jeg ønsker primært å påta meg slike oppdrag på vegne av Eidsvoll 1814 (altså som en del av museets virke).

Gro Roksand, 8. februar 2008 | Skriv ut siden