Umuligt? Nei! grib bare an, og byd alvorligt til! Tro mig, min Ven, Den meget kan, som bare rigtigt vil.

Se flere sitater

Wergelands liv og diktning (oversikt, innføring)
Wergeland og Eidsvoll –  Wergeland og 17. mai
Wergeland, Grunnloven og 1814-historien
Wergeland og jødene – kampen for å oppheve siste ledd i Grunnlovens § 2 
Wergeland, religionsfrihet og religiøs toleranse


Wergelands liv og diktning (oversikt, enkel innføring)

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Med eller uten power point-framvisning, ikke krav

Wergeland og Eidsvoll

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Med eller uten power point-framvisning, ikke krav

Wergeland og 17. mai

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Med eller uten power point-framvisning, ikke krav

Wergeland, Grunnloven og 1814-historien

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Med eller uten power point-framvisning, ikke krav

Wergeland og jødene – kampen for å oppheve siste ledd i Grunnlovens § 2

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Ingen spesielle

Wergeland, religionsfrihet og religiøs toleranse

Målgruppe

Kan tilpasse etter ulike gruppers behov

Varighet

30 min – 2 timer (etter avtale)

Krav til lokale, utstyr etc.

Ingen spesielle

_____________________________________________________________________

Om foredragsholderen Konservator, Eidsvoll 1814

Kontakt

Eidsvoll 1814, Carsten Ankers v. 19, 2074 Eidsvoll verk
Epost: th(at)eidsvoll1814.noTlf.: 63 92 22 10 (sentralbord)
Tlf.: 63 92 22 14 (direkte)
Mobil: 92 25 16 72

Merknader

Andre temaer etter avtale.
Jeg ønsker primært å påta meg slike oppdrag på vegne av Eidsvoll 1814 (altså som en del av museets virke).

Gro Roksand, 8. februar 2008 | Skriv ut siden