Du i dit Hjerte før i din Pande finde det Sande!

Se flere sitater

Henrik Wergeland – folkeopplyser og samfunnsrefser i nasjonsbyggingens tjeneste


Henrik Wergeland – folkeopplyser og samfunnsrefser i nasjonsbyggingens tjeneste

Målgruppe

Voksne, videregående skole

Varighet

45 minutter med eventuelt spørsmål og samtale etterpå.

Beskrivelse

Beate Weisser tar her for seg mindre kjente sider ved Wergeland og setter spørsmålstegn ved mulige årsaker til negative sider ved hans ettermæle. Hun går blant annet nærmere inn på Wergelands syn på prestenes rolle i nasjonsbyggingen og leser fra ulike deler av arbeidene hans.

Disposisjonen er som følger: Samtidens to syn på hvordan Norge skulle utvikle seg, tidsskriftene historikeren, hovedverket: Skapelsen, Mennesket og Messias, dramatikeren språkfornyeren, Wergeland – Ibsen

Krav til lokale, utstyr etc.

Overheadframviser

Perioder el. regioner

Ingen avgrensning

Pris

kr 1.000 + evt. reisestøtte

______________________________________________________________________

Om foredragsholderen

Beate Weisser Lind er lektor med fagene nordisk, teatervitenskap og religionshistorie. 

Kontakt

Tlf.: 909 13 704

Epost: bealind@live.no

Referanser

Pensjonert lektor Sigurd Stenersen og biblioteksjef i Harstad Torny Nikolaisen, tlf.: 77 07 73 50

Marte-Kine Sandengen, 13. mai 2008 | Skriv ut siden