Det stille Vand har dybe Grunde. Vogt dig for dybe Buk og søde Munde!

Se flere sitater

Johanne Louises Wergelandsforedrag


Beskrivelse

Hvor mye vet vi om Henrik Wergeland?

La oss bruke jubileumsåret til å møte ham selv gjennom diktningen mens vi går til primærkildene for å lære om hans liv. Johanne Louises foredrag bygger på nettopp primærkilder og diktning.

Målgruppe

Foredraget kan tilpasses alle fra barnetrinnet på skolen til voksne grupper.

Varighet

1–2 skoletimer

Krav til lokale, utstyr etc.

Ingen

Avgrensninger med hensyn til perioder og/eller regioner:

Ingen

Opplysninger om økonomiske forhold:

Honorar etter avtale.

_____________________________________________________________________

Om foredragsholderen

Johanne Louise har bakgrunn fra Ingeborg Refling Hagens suttungarbeid og har fått lære Wergelands diktning å kjenne fra hun var liten.

Ut fra sin kjennskap til Wergelands dikt og skuespill, studium av "Kronologisk biografi", brev fra Henrik Wergeland, Camilla Colletts og Wilhelmine Knudsens erindringer, Rolv Laaches grundige arbeid om Praëmsaken m.m. – altså primærkilder eller verk som presenterer utdrag av disse – kan hun kan fortelle om Wergelands diktverk, liv og virke.

Kontakt

epost: jlgm@johannelouise.no
telefon: 62582353
adresse: Skreisjå, 2337 Tangen

Nettside

Johanne Louises nettsider

Referanser

Terje Moshaug, kultursjef, Stange Kommune

Marte-Kine Sandengen, 12. september 2008 | Skriv ut siden