Væk med Fylla, Boka, men ikke Flaska paa Hylla.

Se flere sitater

Henrik Wergelands krystallinske univers, med vekt på diktet "Følg Kaldet". Foredrag, respons og framføring av diktet


Målgruppe

Voksne

Varighet

Etter avtale

Krav til lokale, utstyr etc.

Gjerne en tavle/flippover (men ingen nødvendighet)

Perioder og/eller regioner

Etter avtale

_____________________________________________________________________

Om foredragsholderne

Myhren er professor i nordisk litteratur. Bor i Oslo.
Wyller er professor emeritus i filosofi. Se hjemmeside.

Kontakt

Epost: dagne.myhren(at)iln.uio.no

Gro Roksand, 22. februar 2008 | Skriv ut siden