Henrik Wergelands krystallinske univers, med vekt på diktet "Følg Kaldet". Foredrag, respons og framføring av diktet


Målgruppe

Voksne

Varighet

Etter avtale

Krav til lokale, utstyr etc.

Gjerne en tavle/flippover (men ingen nødvendighet)

Perioder og/eller regioner

Etter avtale

_____________________________________________________________________

Om foredragsholderne

Myhren er professor i nordisk litteratur. Bor i Oslo.
Wyller er professor emeritus i filosofi. Se hjemmeside.

Kontakt

Epost: dagne.myhren(at)iln.uio.no

Gro Roksand, 22. februar 2008 | Skriv ut siden