... en Vision er Beviis nokog læseligt nok for Troens Øie.

Se flere sitater

Frihet, sannhet og kjærlighet! Et møte med dikteren, mennesket og ”løvetannen” Henrik Wergeland. (For mellomtrinnet.)
Et møte med dikteren, mennesket og ”løvetannen” Henrik Wergeland.(For 1.–5. trinn )
Frihet, sannhet og kjærlighet! Et møte med dikteren, mennesket og ”løvetannen” Henrik Wergeland. (For ungdomstrinnet og videregående trinn.)

Opplegg 1: Frihet, sannhet og kjærlighet!
– Et møte med dikteren, mennesket og ”løvetannen” Henrik Wergeland

Beskrivelse

Hvem var Henrik Wergeland? Hva husker vi ham for? Hva gjorde han? Hva skrev han, og hvordan? Og hva med Siful Sifadda og Zobolam? Hvem er de?

I løpet av en dobbelttime vil jeg introdusere elever på mellomtrinnet til Henrik Wergeland. Gjennom dialog, lek og skriveøvelser ønsker jeg å ta elevene inn i et felt hvor de selv blir skapende. Hva skjer om vi klipper opp et av diktene til Wergeland og setter det sammen på nytt? Eller skriver det som en tekstmelding? Vi skal gå i Wergelands fotspor og lage nye ordsammensetninger. Og kanskje treffer vi Zobolam fra Terra Nova, kanskje får vi se hvordan Wergeland hevnet seg forkledd som Siful Sifadda. For hva er et pseudonym, og hva ville elevene kalt seg hvis de skulle skrive om noe som opprørte dem?

Gjennom øvelsene håper jeg å gi elevene et innblikk i Wergelands viktige påvirkning på det norske språket og det norske samfunnet, og kanskje får de en liten følelse av hva diktekunst bygget på frihet, sannhet og kjærlighet kan være.

Målgruppe

Mellomtrinnet

Krav til lokale, utstyr etc.

Alle elevene må ha laget navneskilt som henger rundt halsen eller er klistret på genseren. Da er det lettere å få kontakt med hver enkelt av dem. Fint hvis det ligger tegne/ skrivepapir og tegneblyanter klart i klasserommet.

Opplegg 2: Et møte med dikteren, mennesket og ”løvetannen” Henrik Wergeland

Beskrivelse

I løpet av en dobbelttime vil jeg introdusere elever fra 1. til 5. klasse til Henrik Wergeland. Gjennom dialog, dramatisering, lek og enkle tegne- og/eller skriveøvelser ønsker jeg å ta elevene inn i et felt hvor de får møte Wergelands tekster og tanker, samtidig som de selv blir skapende. Hvordan tror de Siful Sifadda ser ut? Og hvem var han? Vi lager en skog av pultene i klasserommet og blir med inn i ett av diktene eller en av fortellingene til Wergeland. Vi snakker litt om hva et dikt kan være. Kanskje får vi til å lage et sammen. Vi går i Wergelands fotspor og lager nye ordsammensetninger. Og kanskje treffer vi på Zobolam ...

Gjennom øvelsene håper jeg å gi elevene et lite innblikk i Wergelands liv og virke, og kanskje får de en liten følelse av hva Wergelands diktekunst, bygget på frihet, sannhet og kjærlighet, kan være.

Målgruppe

1. til 5. trinn

Krav til lokale, utstyr etc.

Alle elevene må ha laget navneskilt som henger rundt halsen eller er klistret på genseren. Da er det mye lettere for meg å få kontakt med hver enkelt av dem. Fint hvis det ligger tegne/ skrivepapir og tegneblyanter klart i klasserommet.

Opplegg 3: Frihet, sannhet og kjærlighet!
– Et møte med dikteren, mennesket og ”løvetannen” Henrik Wergeland.

Beskrivelse

Hvem var Henrik Wergeland? Hva husker vi ham for? Hva gjorde han? Hva skrev han, og hvordan?

I løpet av en dobbelttime vil jeg introdusere elevene til Henrik Wergeland. Gjennom dialog og skriveøvelser ønsker jeg å ta elevene inn i et felt hvor de blir kjent med Wergelands tekstproduksjon samtidig som de selv blir skapende. Hva er et dikt? Hva er et bilde? En metafor? En farse? Hva skjer om vi klipper opp et av diktene til Wergeland og setter det sammen på nytt? Eller skriver det som en tekstmelding? Vi skal gå i Wergelands fotspor og lage nye ordsammensetninger. Vi snakker om Wergelands pseudonym, siful Sifadda og møter Wergeland som science fictionforfatter. Vi har Wergelandquiz. og prøver å tenke oss hva Wergeland ville kjempet for om han hadde levd i 2008. Hva ville han skrevet om nå?

Gjennom øvelsene og dialogen som knyttes opp til Wergelands liv og virke, håper jeg å gi elevene et innblikk i Wergelands viktige påvirkning på det norske språket og det norske samfunnet, og kanskje får elevene en liten følelse av hva diktekunst bygget på frihet, sannhet og kjærlighet kan være.

Målgruppe

Ungdomstrinnet og videregående trinn

Krav til lokale, utstyr etc.

Alle elevene må ha laget navneskilt som henger rundt halsen eller er klistret på genseren. Da er det mye lettere for meg å få kontakt med hver enkelt av dem. Fint hvis det ligger tegne/ skrivepapir og tegneblyanter klart i klasserommet.

_____________________________________________________________________

HonorarAlle opplegg honoreres i henhold til Forfattersentrums satser, med reise og diett i tillegg.

Om foredragsholderen

Hanne Ramsdal (f. 1974) debuterte med romanen ”Jeg lukket døren bak ham da han gikk” på Gyldendal i 2006. Hun har også publisert kortprosa, studert litteratur og lager kortfilm. Som barn ble hun introdusert til Henrik Wergeland via Suttung-bevegelsen.

Kontakt

Norsk Forfattersentrum
v/ Ingvild C. Herzog
Daglig leder
Tlf.: 23 10 37 84 (arb.), 980 80 800 (mobil)
Epost: ingvil(a)forfattersentrum.no
www.forfattersentrum.noNF_hovedlogo_RGB lite_2

Marte-Kine Sandengen, 21. februar 2008 | Skriv ut siden