Lidenskab er Last, bruges den slet; men Dyd, bruges den ret.

Se flere sitater

Forestillingens tittel

FOR FØRSTE GANG – om møter og fordommer i Wergelands diktning i anledning Wergeland 2008 og Mangfoldsåret 08

Kort om forestillingen og de medvirkende

Skuespiller/instruktør Ola B. Johannessen, sanger/skuespiller Tora Augestad og komponist/musiker Torbjørn Dyrud arbeider med en forestilling for kirkerom basert på tekster av Norges fremste lyriker Henrik Wergeland, og med nykomponert musikk av Torbjørn Dyrud.

Ingen annen norsk lyriker har en slik spennvidde i sin poesi. Men ved lesning står hans språk og ortografi ofte i veien for forståelsen og opplevelsen hos mennesker av i dag. Dette ønsker vi å bøte på ved muntlig, musikalsk og visuell formidling som taler direkte til sansene våre. Slik håper vi også å kunne åpne ungdommens øyne og ører for rikdommene i tekstene hans, og samtidig minne om den store betydning han har hatt som poet og politiker for nasjonen Norge.

Vi henter stoffet fra hans Poesier, ”Politiske fabler” og ”Lyriske digte”, men fokuserer spesielt på hans dramatiske verk Jøden. Dette verket har hatt en spesielt sterk virkning, ettersom det var et ledd i hans utrettelige kamp for å få opphevet den såkalte jødeparagrafen i Grunnloven.

Ved å ta i bruk kirkerommet med sin spesielle kraft og egenart ønsker vi å feire og formidle Henrik Wergeland som kjærlighetens, toleransens og menneskeverdets dikter.

Målgrupper

Alle

Varighet

75 min (ingen pause)

Krav til lokale, utstyr etc.

Godt og nystemt flygel/konsertpiano

Perioder og regioner

Premiere 21. september i Eidsvoll kirke (hvor Wergelands far var prest, og hvor han selv ofte vikarierte i stillingen etter teologutdannelsen). Deretter skal forestillingen turnere til andre norske kirker.

Tilgjengelig foreløpig i perioden 21.sept.–8. okt. 2008.

Referanser og/eller henvisning til kritikker

Eidsvolds blad 9. febr. 2008

Kontakt

Epost: olabjoha(at)online.no

Merknader

Vi søker offentlige tilskudd, så økonomiske betingelser må avtales senere.

Gro Roksand, 19. februar 2008 | Skriv ut siden