... en Vision er Beviis nokog læseligt nok for Troens Øie.

Se flere sitater
Wergeland jubileumsmynt - advers Wergeland jubileumsmynt - revers
        Wergelands jubileumsmynt
         Advers (forside)
               Revers (bakside)

Om utgivelsen

For å markere begivenheten at det er 200 år siden Henrik Wergeland ble født, utgir Norges Bank en en 200-krone jubileumsmynt.

 

Utgivelsen har sammenheng med den nasjonale markeringen av jubileet som organiseres av Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Eidsvoll 1814.

Motiv og kunstnere

Motivet på minnemyntens revers (bakside) gir assosiasjoner til begivenheten som skal markeres. For Wergeland-mynten ble det gjennomført en kunstnerkonkurranse som ble vunnet av Enzo Finger. Juryen uttalte bl.a. følgende om vinnermotivet:

”Forslaget er preget av enkelhet og modernitet. Kunstneren benytter et enkelt symbol (brillene) samtidig som motivet leder hen på Wergeland selv gjennom hans karakteristiske navnetrekk. Brillene sier noe om dikterens intellekt og skaperkraft. De sammenlagte briller forteller om fortid og noe avsluttet, slik også navnetrekket gjør. Brillesymbolet kan for øvrig også leses som tallet ”200” og dermed lede hen til selve jubileet. Selve flaten i motivet er delt i to, hvor den ene delen illuderer et bølgende papirark.”

Myntens advers (forside) er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket, Ingrid Austlid Rise. Motivet er Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2008 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten.

Pris og opplag

Sølvmynten har pålydende verdi 200 kroner, og utgis med et opplag på maksimalt 40 000 stk. Myntens utsalgspris eksklusiv ekspedisjonskostnader/porto, er kr 450,- per stk.

Hvor får man kjøpt mynten?

1) Norges Banks nettbutikk

2) myntbestilling(at)Norges-bank.no

3) Tlf. 69 21 31 60

4) Per post: Norges Bank, Postboks 325, 1753 Halden

Utgivers hjemmeside

Norges Bank

Utgivelsestidspunkt

8. mai 2008

Andre opplysninger

Det vil også bli utgitt en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere jubileet. Denne mynten vil bli satt i sirkulasjon på Henrik Wergelands fødselsdag som er 17. juni. Motivene på sirkulasjonsmynten er de samme som på jubileumsmynten i sølv.

Gro Roksand, 16. mai 2008 | Skriv ut siden