Tittel

Wergeland i dag

Type utgivelse

Fagbok (176 sider)

Utgivers omtale

Hvilken aktualitet har det store allmennprosjektet om samfunnets forbedring som både Henrik og Oscar Wergeland kjempet for? Oscar Wergeland som en vellykket kartlegger og organisator, Henrik Wergland som en dikter der det kan stilles store spørsmål ved måten hans litteratur er blitt lest på. Artiklene handler om Henrik Wergelands samfunnssyn og hans sosialt engasjerte kortprosatekster som Sortkridttegninger. Fire bidrag tar opp Henrik Wergelands lyrikk med vekt på tekstens visualitet og lyrikerens forhold til havets element. De to siste bidragene reiser en fornyet debatt om Wergelands forhold til den lutherske kristendomsforståelsen.

Om redaktørene

Jan H. Thon er dr.art., førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og leder av Wergelandselskapet. Frode Helland er dr.art, professor i nordisk litteratur og leder ved Senter for Ibsen-studier.

Hvor får man kjøpt boken?

I bokhandelen eller på forlagets hjemmesider

Utgivers hjemmeside

www.hoyskoleforlaget.no

Utgivelsestidspunkt

Desember 2002

Wergeland i dag

Gro Roksand, 19. mai 2008 | Skriv ut siden