At roe sig langt fra Land gjør tidt skibbruden Mand.

Se flere sitater

Tittel:

Voldens blomster?

Henrik Wergelands Blomsterstykke i estetikkhistorisk lys

Type utgivelse

Fagbok

Målgruppe

Opplyst allmennmarked

Utgivers omtale

Tittelen Voldens blomster? henspiller på den vold som begås overfor objektet når det blir avbildet, tolket i kunsten. I denne boken bruker Frode Helland Henrik Wergelands Jan van Huysums Blomsterstykke som innfallsvinkel til en diskusjon om forholdet mellom kunstartene.

I en tid som vår der bildet blir stadig mer dominerende, er det viktig å stille spørsmål som: Hva er et bilde? Hvordan påvirker det oss? Hva er forskjellen på et bilde og et ord? Dette er spørsmål som ikke bare er typiske for fjernsynets og de digitale mediers tidsalder; de dukker opp også i skriftene til sentrale teoretikere og filosofer fra 1700- og 1800-tallet, som Kant, Lessing og Burke.

Om forfatteren

Frode Helland er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har også utgitt Melankoliens spill. En studie i Henrik Ibsens siste dramaer (2000) og Å lese drama. Innføring i teori og analyse (2005).

Hvor får man kjøpt boken?

I bokhandelen og på forlagets hjemmeside.

Utgivers hjemmeside

www.universitetsforlaget.no

Utgivelsestidspunkt

2003

Andre opplysninger

ISBN 9788215002019

Voldens blomster

Gro Roksand, 9. mai 2008 | Skriv ut siden