Det stille Vand har dybe Grunde. Vogt dig for dybe Buk og søde Munde!

Se flere sitater

Tittel

Henriks barnesanger

Type utgivelse

Sangbok, 85 sider

Målgruppe

Folk som arbeider med barn

Utgivers omtale

Henriks barnesanger gjer Henrik Wergelands barnedikt tilgjengelege, med oppdatert rettskriving og språkform. Boka har eit rikt utval av melodiar - ofte meir enn ein til same tekst, og fleire melodiar vi ikkje finn i andre sangbøker. Somme av dei er nyskrivne med tanke på denne boka. I tillegg er det med litt bakgrunnsstoff om dikta og pedagogiske tips om formidling.

Mange tekster er basert på Ingeborg Refling Hagen sitt arbeid med å oppdatere rettskriving og språk.

Det er med melodiar av mellom andre Tone Groven Holmboe, Thomas Beck, Rebekka Selte, Eivind Groven, Dagne Groven Myhren og andre.

Hvor får du kjøpt boka?

Heimesida til Suttung forlag

Utgivers hjemmeside

Suttung forlag

Utgivelsestidspunkt

5. desember 2008

Henriks barnesanger

Gro Roksand, 8. desember 2008 | Skriv ut siden