Hvo finder i sig Selv ei Fred, forgjæves søger den paa andet Sted.

Se flere sitater

 

Tittel

Bedre Tiders Morgenrøde. Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland

Type utgivelse

Artikkelsamling (204 sider)

Målgruppe

Allmennmarkedet, lærere, studenter og formidlere

Utgivers omtale

I materiell kultur så vel som i forestillinger var det tidlige 1800-tall svært forskjellig fra vår tid. Mer enn andre opponerte Henrik Wergeland mot sin tids tenkemåter og maktforhold. Nesten alt han skrev var utålmodig framtidsrettet. Så har han også i høy grad bidratt til å forme vår moderne norske virkelighet.
Ni bidragsytere tar for seg forskjellige sider ved dette utopisk orienterte forfatterskapet, så som Wergelands forhold til ny teknologi, til musikk og kvinnesak, og hans syn på imperialisme og diktekunst. Flere av bidragene går inn på hans lite påaktede dramatikk. På mange måter er forfatterskapet ennå lite kjent til tross for Wergelands status som nasjonal gallionsfigur.

Redaktører og forfattere

Boken er redigert av Andreas G. Lombnæs og Jahn H. Thon ved Universitetet i Agder, som begge bidrar med egne artikler. Andre bidragsytere er Gudleiv Bø, Yngve Sandhei Jacobsen, Svein Gundersen, Helene Grønlien, Dagne Groven Myhren, Jostein Greibrokk og Anne Jorunn Kydland.

Hvor får du kjøpt boken?

www.novus.no, www.haugenbok.no og alle de største bokhandlerne

Utgivers hjemmeside

www.novus.no

Utgivelsestidspunkt

Begynnelsen av juni 2008

Lombnæs og Thon (red.) Bedre Tiders Morgenrøde ...

Gro Roksand, 25. april 2008 | Skriv ut siden