Hvad er vanskeligst? – Sig Selv at kjende. Hvad er lettest? – Til andre Raad at sende.

Se flere sitater

Tittel

Henrik Wergeland – en biografi

Forfatter

Ustvedt, Yngvar

Forlagets omtale

Henrik Wergelands liv (1808–1845) hører utvilsomt til blant de mest fantastiske som er levd på norsk jord.

Kun 37 år gammel rakk han å bli, og likevel virker det som mannen må ha levd en evighet. Livet hans rommet møter med mennesker fra alle sjikt av datidens samfunn: tjenestekvinnen Eventyr-Sara med to neser av tre – en til hverdags, den andre til helg; omstreifere som keiser Doff eller jomfru Maria Catharina von Kolbrandt; barndomsvennen og bondesønnen Hans Tønsager; studievenner og svirebrødre; erkerivaler som Welhaven eller prokurator Praëm; den ulykkelige forelskelsen Hulda Malthe; det forunderlige forholdet til kong Carl Johan – og mange, mange flere.

Like fascinerende er det å få innblikk i alt Wergeland rakk å engasjere seg i utenom diktningen: folkeopplysning, bondestorting, sedelighet, språkdebatt, folkemusikk og -kultur, jødesak, Christianias fattigkvarterer, forholdet til kongehus og regjering – og mye mer.

Ettertiden har i stor grad levd med et idealisert bilde av Wergeland. Han er i den grad nasjonalhelt at han blir borte for oss som menneske. Yngvar Ustvedt gir i denne boken et mer nyansert og sannferdig bilde av mannen og dikteren. Stor vekt er lagt på å skildre Wergelands samtid så realistisk som mulig, og Ustvedt er spesielt opptatt av å forstå Wergeland i lys av hans familie. Mye nytt stoff som bryter med det idealiserte bildet, blir presentert – ikke for å sverte ham eller gjøre ham mindre, men men tvert om for å gjøre ham mer levende og nær.
Ustvedt makter i denne biografien å samle Wergelands historie til en svært levende og engasjerende beretning, uten at det på noen måte går på bekostning av detaljrikdom og etterrettelighet.

Hvor får man kjøpt boken?

Bokhandler, nettbokhandler og forlagets hjemmeside

Utgiver

Gyldendal Norsk Forlag

Utgivelsestidspunkt

2008

ISBN:

978-82-05-38327-2

Andre opplysninger

Heftet

Ustvedt_biografi_forside

Gro Roksand, 19. november 2008 | Skriv ut siden