Det stille Vand har dybe Grunde. Vogt dig for dybe Buk og søde Munde!

Se flere sitater

Tittel

Henrik Wergeland – Oluf Wold-Torne

Utgivers omtale

En utgivelse i serien Kunstgleder der vi ønsker å kombinere det gode, gjerne folkekjære innen to kunstarter; lyrikk og billedkunst – én lyriker og én billedkunstner utgjør en samstemt liten kulturperle i hver utgivelse.

Målgruppe

Det allmenne publikum

Om forfatteren

Henrik Wergeland (1808–1845) er den store visjonære i norsk diktning. Livet hans var kort, men produksjonen enorm, og den spente vidt – fra kosmogonien Skabelsen, Mennesket ogMessias til Vinterblommer i Barnekammeret, lyrikk for barn. Også som prosaist gjorde han seg gjeldende, gjennom avhandlinger om språk, moralfilosofi og historie. I tillegg skrev han dramatikk, fra store romantiske versedramaer til dagsaktuelle farser.

Om billedkunstneren

Oluf Wold-Torne (1867–1919) var en av de fremste Holmsbu-malerne, sentral i en krets som også omfattet Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen. Han malte lyset og fargespillet i den østnorske kystnaturen. Noen ganger slår han opp store lerreter, vel så ofte er det intime utsnitt av dagliglivet som blir sett og får sin egen glans gjennom Wold-Tornes lykkelige koloritt. Med sine frydefulle og livsbejaende fargestykker svarer han på Wergelands visjoner.

Hvor får man kjøpt boken?

I bokhandelen, eller via våre nettsider www.abforlag.no

Utgivers hjemmeside

www.abforlag.no

Utgivelsestidspunkt

Ca. slutten av mai 2008

Henrik Wergeland – Oluf Wold-Torne

Gro Roksand, 28. april 2008 | Skriv ut siden