Væk med Fylla, Boka, men ikke Flaska paa Hylla.

Se flere sitater

Tittel og redaktør

Jordens elskende hjerter. Dikt i utvalg ved Geir Uthaug

Type utgivelse

Diktantologi, 270 sider

Utgivers omtale

I forbindelse med 200-årsjubileet i 2008 gir vi ut en praktutgave med noen av Henrik Wergelands beste dikt!
Av norske lyrikere har få en slik spennvidde i sin poesi som Henrik Wergeland (1808–1845), og få kan vise til en slik billedrikdom og musikalitet.
Wergeland er toleransens og menneskeverdets dikter. Hans poesi er grensesprengende og kosmisk, og den speiler alt fra “største Sol til Insectets Vinge".
Store europeiske diktere som Novalis, Hölderlin, Shelley, Byron og Blake er Wergelands åndelige brødre.
Antologiredaktør Geir Uthaug er en av landets fremste kjennere av Wergelands forfatterskap.

Hvor får du kjøpt boken?

Bokhandlere, nettbokhandler (www.norli.no, www.ark.no), forlagets hjemmeside

Utgivers hjemmeside

Schibsted forlag

Utgivelsestidspunkt

Er utkommet (2007)

Jordens elskende hjerter

Gro Roksand, 26. mars 2008 | Skriv ut siden