Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Se flere sitater

Boghylden er den Stige,der fører til at blive Overmandens Lige.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 2
Samlede Skrifter b. IV 1

Administrator, 22. januar 2008 | Skriv ut siden