... og jeg skal overnikjøbet give dine Skillinger den Egenskab, at de blive til Dalere, naar du blot snuer dem dygtig.

Se flere sitater

Boghylden er den Stige,der fører til at blive Overmandens Lige.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 2
Samlede Skrifter b. IV 1

Administrator, 22. januar 2008 | Skriv ut siden