Du svinger Svøben vild og vredDen Offeret paa Bagenmaa svide svært; thi som du veeder Sandheden jo nagen.

Se flere sitater

Se nøje, skal du øjnedet Store i det Smaa.Sig Guddomstanker højne paa Græssets veke Straa.

"Egebladene"
Samlede Skrifter b.I 2

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden