Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Stenen i Stefanens Pande –
Den er Løgnen mod det Sande.

"Efter Tidens Leilighed"
Samlede Skrifter b. I 2

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden